Konserwacja maszyn to proces, który nierozłącznie wiąże się z utrzymaniem zdolności do realizacji określonego procesu technologicznego. Profesjonalna konserwacja to nie tylko okresowe nasmarowanie wybranych urządzeń, ale też pewien harmonogram, w ramach którego, należy utrzymać określoną zdolność do pracy.

ABC konserwacji – poradnik technika

Konserwacja maszyn to złożony proces. W związku z tym, że maszyny produkcyjne pracują zwykle w trybie ciągłym, zachodzi potrzeba ich okresowego przeglądu technicznego. Badanie to ma formę oględzin, połączonych z realizacją wybranych prac, których zakres jest ustalany w regulaminie pracy i czynności konserwacyjnych.

Celem konserwacji jest maksymalne przedłużenie bezawaryjnego czasu pracy maszyny. W trakcie tego procesu może zachodzić konieczność przeprowadzania drobnych napraw. Niektóre z nich wymagają zatrzymania produkcji, aczkolwiek wiążące się z tym straty, są zwykle znacznie mniej dokuczliwe, niż skutki ewentualnych awarii.

Konserwacja maszyn a czyszczenie parowe

W procesie konserwacji bardzo często wykorzystuje się myjki parowe.

I to co najmniej z kilku względów:

 • mycie parowe pozwala oczyścić powierzchnię maszyny i dokładniej przebadać jej aktualny stan techniczny,
 • czyszczenie parą ułatwia usuwanie zabrudzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ w kontekście długotrwałej pracy wybranych urządzeń,
 • dzięki myjkom parowym możliwe jest podtrzymanie niektórych urządzeń w dobrym stanie technicznym, np. poprzez wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc, nieosiągalnych dla standardowych maszyn czyszczących.

Zasady konserwacji maszyn w kontekście stosowania pary wodnej

 1. Przed rozpoczęciem konserwacji parą wodną, wszystkie zabezpieczane elementy i powierzchnie, powinny być udostępnione technikowi realizującemu harmonogram prac konserwatorskich.
 2. Podczas przeprowadzania parowej konserwacji maszyn, każda z nich powinna być odłączona od zasilania, w celu uniknięcia skutków ewentualnego porażenia prądem elektrycznym.
 3. W trakcie konserwacji należy usunąć wszystkie niepotrzebne substancje, a także – w razie potrzeby – oczyścić powierzchnię maszyny, wraz z istotnymi dla jej funkcjonowania akcesoriami i podzespołami.
 4. Po zakończeniu procesu czyszczenia parą, poszczególne elementy maszyny (w tym elementy cierne) powinny zostać odpowiednio nasmarowane. Po zakończeniu smarowania technik odpowiedzialny za przeprowadzenie konserwacji powinien dokonać odpowiedniego wpisu w książce kontrolnej.

Konserwacja maszyn a para wodna

Dzięki zastosowaniu pary wodnej, oczyszczanie powierzchni maszyn (które poprzedza właściwą konserwację), jest o wiele dokładniejsze i skuteczniejsze.

Jeszcze kilkanaście lat temu usunięcie wszystkich zabrudzeń z powierzchni maszyny było w zasadzie niemożliwe. Dziś, dzięki zastosowaniu profesjonalnych myjek parowych, czyszczenie jest o wiele łatwiejsze i skuteczniejsze.

Dlaczego?

 • Urządzenia parowe są bardzo precyzyjne, mogąc czyścić nawet trudno dostępne powierzchnie maszyn produkcyjnych.
 • Para wodna emitowana przez myjkę nie wpływa na bezpieczeństwo pracy maszyny. Stosowanie tak zwanej “suchej pary” nie prowadzi do korozji i nie zwiększa ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
 • Czyszczenie maszyn za pomocą emitowanej pod ciśnieniem pary wodnej trwa znacznie krócej, niż standardowy proces czyszczenia detergentami. Dzięki temu przestoje pracy są zdecydowanie krótsze.

Parownica – co można nią czyścić?

Parownica przemysłowa może czyścić wiele różnych maszyn, niezależnie od ich konstrukcji i przeznaczenia.

Ze względu na fakt, że mycie parą wodną zapewnia maksymalną dezynfekcję, metoda ta jest wykorzystywana również podczas czyszczenia urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym. Poza tym, za pomocą parownic, można usuwać zabrudzenia również w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym a także w szeroko pojętej farmacji.

Maszynowe mycie parą – podstawowe informacje

Myjki parowe pozwalają na kompleksowe wyczyszczenie każdej maszyny. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym końcówkom (często jest to projekt dostosowany do konkretnego urządzenia), możliwe jest oczyszczenie załomów, zagięć, elementów ciernych i innych istotnych fragmentów maszyn. Co więcej, w trakcie czyszczenia nie zachodzi potrzeba usuwania ciężkich, ażurowych obudów, których odkręcenie znacznie wydłużyłoby czas pracy konserwatora.

Czyszczenie maszyn za pomocą pary wodnej, jest:

 • szybkie, ponieważ nie wymaga ingerencji w konstrukcję urządzeń,
 • łatwe, ponieważ skutecznie radzi sobie z każdym rodzajem zabrudzenia,
 • profesjonalne, gdyż w ten sposób działają również wyspecjalizowane firmy zajmujące się czyszczeniem powierzchni i urządzeń przemysłowych,
 • skuteczne, gdyż gorąca para wodna jest precyzyjnym środkiem czyszczącym,
 • ekologiczne, gdyż metoda ta nie wymaga dużych nakładów energii i zastosowania dużych ilości detergentów.

Podsumowanie

Czyszczenie maszyn przemysłowych za pomocą pary wodnej nie jest trudne i – co ważne – jest bezpieczne dla wykonującego je personelu i osób zatrudnionych do obsługi maszyn. Proces ten z pewnością może poprzedzać profesjonalną konserwację maszyn.

Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *